Luonan palvelut

Mielestämme yksilön hyvinvointiin ja turvallisuuteen panostaminen nyt tuo yhteiskunnalle säästöjä myöhemmin. Päämäärä on, että asiakkaamme toimivat ja osallistuvat yhteiskunnassa sekä pystyvät elämään mahdollisimman itsenäisesti. Luonan palveluiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus kiteytyy palvelulupauksessa.

Kriisimajoitus

Vastaanottokeskustoiminta

Maahanmuuttajien kotouttaminen

Ohjaus ja neuvonta

Integraattori-malli kunnille