Asianmukainen puhelinneuvonta vähentää ruuhkia

Martikaisen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteispäivystys on Suomen suurimpia. Sairaanhoitopiirin väestöpohja on noin 400 000 asukasta, minkä vuoksi päivystyksessä riittää kiirettä.

– Luonan puhelinneuvonta vaikuttaa sillä tavalla, että kaikista yhteydenotoista alle 30 prosenttia johtaa varsinaiseen päivystyskäyntiin, ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtaja Matti Martikainen sanoo.

Palvelun laatu tuottaa tyytyväisyyttä

– Jos potilaat eivät saisi asianmukaista puhelinneuvontaa, jo muutenkin ruuhkainen päivystys ruuhkautuisi entisestään. Puhelinneuvonta kartoittaa päivystykseen soittavan potilaan tilanteen ja ohjaa hänet tarvittaessa päivystykseen, Martikainen kertoo.

Tilannekartoituksen lisäksi sujuvuutta tuottaa yhteisen potilastietokanta, jonka ansiosta päivystykseen tulevan potilaan tiedoista nähdään, mitä asioita puhelinneuvonnassa on mahdollisesti käsitelty. Luonan pyrkimyksenä onkin huolehtia, että ihmiset saavat oikeanlaista hoitoa ja palvelua oikeaan aikaan.

– Olemme olleet hyvin tyytyväisiä palvelun laatuun. Potilasvalituksia tulee vuositasolla ihan yksittäisiä, satunnaisia tapauksia, Martikainen kiittää.

Säännöllisiä palavereja ja raportointia

Martikaisen mukaan Luonan kanssa pidetään ajoittaisia palavereja, ja raportointi on säännöllistä. Raportoinnin ansiosta tiedetään, missä ollaan ja minne mennään. Oulun yliopistollinen sairaala onkin asiakkuuteensa varsin tyytyväinen.

– Meillä on hyvin avoin vuorovaikutus ja kommunikaatio Luonan kanssa. Mielestäni tämä on toiminut erittäin hyvin, ja olemme olleet yhteistyöhön varsin tyytyväisiä, Martikainen vakuuttaa.

Asiakas: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Palvelu: Hoidon tarpeen arviointi ja neuvonta