8.8.2018

Työnkierrolla luonalaiseksi moniosaajaksi

Ammatillisuus on yksi Luonan arvoista. Muuttuva toimintaympäristö, jossa kaikki sote-alan yhtiöt toimivat, sekä Luonan visio ja strategian toteutuminen edellyttävät ennen kaikkea hyvinvoivia sekä ammatillisesti kunnianhimoisia luonalaisia. Satsaamme vuosittain merkittävästi erilaisiin osaamisen kehittämien tapoihin, joista yksi on työnkierto. Vuonna 2017 täytimme 39% avatuista tehtävistämme sisäisen työnkierron avulla.

Työnkierto tarkoittaa Luonassa tilanteita, kun luonalainen on pois työstä sairauden, opinto- tai perhevapaan vuoksi. Silloin avaamme määräaikaisen tehtävän sisäiseen hakuun. Mikäli tehtävään löytyy sopiva hakija talon sisältä, siirtyy hän tekemään sijaisuutta määräajaksi, jonka jälkeen hän palaa työsopimuksensa mukaiseen työhön.

Viime vuonna täytimme yli 40 määräaikaista tehtävää sisäisen työnkierron kautta eli mahdollistimme yli neljällekymmenelle luonalaiselle mahdollisuuden kasvattaa omaa osaamistaan jossakin muussa tehtävässä Luonan eri liiketoiminnassa. Tämä on 39% Luonalla vuonna 2017 avatuista tehtävistä. Lisäksi on useita luonalaisia, jotka ovat jääneet toimivapaalle ja siirtyneettalon ulkopuolelle työnkiertoon esimerkiksi asiakkaalle tai ulkomaille. Tätä kehitystä haluamme jatkaa, sillä kokemuksemme mukaan työssä oppiminen on yksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen menetelmistä.

Yksi työnkierrossa olleista on luonalainen sosiaaliohjaaja Kiki Tyvi. Kiki tuli sosiaaliohjaajaksi Luonan vastaanottokeskukseen toukokuussa 2017. Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa turvapaikanhakijoiden tukeminen heidän arjessaan ohjaamalla heitä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Keväällä 2018 Kiki löysi Luonan sisäisessä haussa olevan työpaikkailmoituksen, jossa haettiin sosiaaliohjaajan sijaista Luonan kotiin tuotaviin palveluihin. Kotiin tuotavissa palveluissa asiakkaina ovat kuntien sosiaalitoimen asiakkaat. Luona on palveluntuottaja tarjoten ihmisille kodin joko kriisiasumisen tai tukiasumisen muodossa sekä kotiin tuotavan sosiaaliohjauksen tai kuntoutuksen. Kiki halusi oppia uutta, joten hän innostui hakemaan ja tuli valituksi. Hänen tilalleen vastaanottokeskukseen palkattiin sijainen.Kotiin tuotavien palvelujen liiketoiminta sai puolestaan uuden sosiaaliohjaajan tiimiinsä, luonalaisen, joka tunsi jo talon tavat.

Kiki muistelee, että jo rekrytointivaiheessa häneltä oli kysytty, onko hän halukas vaihtamaan tehtäviä Luonan sisällä ja hän kertoi, että asia teki häneen jo silloin vaikutuksen. Nyt kun tilaisuus tarjoutui, Kiki siirtyi keväällä 2018 sosiaaliohjaajaksi tekemään työtä pääasiassa ihmisten kotona. Siirtyminen kotiin tuotavien palvelujen tiimiin oli Kikin mielestä helppoa, sillä vastassa oli positiivinen ja lämminhenkinen sote-ammattilaisten tiimi, joka toivotti hänet tervetulleeksi.

Kiki kertoo saaneensa työnkierron kautta uusia työkaluja sosiaalialan työhön. Erityisesti työnkierto toi näkökulmia asunnottomuuden taustasyihin. Lisäksi se on opettanut myös monialaista yhteistyötä sekä tarjonnut verkostoitumismahdollisuuksia. Kiki kokee tuntevansa sosiaalialan palveluverkostoa nyt aiempaa paremmin. Hän arvioi, että palatessaan tulevaisuudessa takaisin tehtäviinsä Luonan vastaanottokeskukseen, hän pystyy omalla osaamisellaan paremmin tukemaan turvapaikanhakijoita heidän arjessaan. Lisäksi työnkierrossa hankittu osaaminen mahdollistaa vastaanottokeskuksessa asuvien turvapaikanhakijoiden kuntaan siirtymiseen liittyvän polun kehittämisen.

Kiki kertoo viihtyvänsä Luonassa todella hyvin. Tärkeintä hänelle omassa työssään on se, että hän saa innostua työstä joka päivä ja pystyy kehittämään omaaammatillista osaamistaan sekä sosiaalialan työtä. Työnkierrossa hän on saanut kokemusta ja lisää varmuutta kriisitilanteessa olevan asiakkaan kohtaamiseen sekä luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseen. Myös oman organisaation palvelut ja rakenne hahmottuivat työnkierrossa Kikille paremmin.

Kysyttäessä kenelle Luona sopii työpaikkana Kiki vastaa, että Luonalla viihtyvät parhaiten sellaiset sote-alan ammattilaiset, jotka ovat rohkeita ja jotka haluavat tehdä työtään vaikuttavasti. Kiki kokee, että Luonassa on mahdollista vaikuttaa omaan työhönsä ja työn kehittämiselle on tilaa.

Opit työnkierrosta osaamisen kehittämisen työkaluna

  • On tärkeää onnistua rekrytointitilanteessa kuvaamaan työnhakijalle yhtiön yrityskulttuuri, jotta syntyy paras mahdollinen liitto. Onnistunut rekrytointi tarkoittaa ennen kaikkea sellaisen työntekijän palkkaamista, joka tuntee yrityskulttuurin omakseen. Meillä Luonassa se tarkoittaa sitä, että onnistumme kuvaamaan #luonaotteen eli meidän yrityskulttuurin ja arvot, jossa painotamme ammatillisuutta ja luonalaisen halua kehittää omaa osaamista
  • Yrityksen johdon ja esimiesten tulee ymmärtää aidosti, että työnkierto edistää koko yhtiön etua. Työnkierron mahdollistaminen vaatii työtä, mutta se kannattaa.
  • Työssä oppiminen on yksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen muodoista ja samalla se edistää työhyvinvointia.
  • Kaikki avoimet tehtävät, mukaan lukien lyhyet osa-aikaisuudetkin, kannattaa avata yrityksen sisällä sisäiseen hakuun. Näin yhtiön sisälle syntyy sisäinen työmarkkina, jolla mahdollistetaan työkokemuksen hankkiminen saman työnantajan palveluksessa, mutta eri tehtävissä.
  • Viestinnällä on tässäkin merkitystä.Onnistuneistatyönkierroistaviestiminenrohkaiseemyös muita.

 

Kirjoittaja: Marjut Kelloniemi, HR johtaja, Luona Oy. Keskustele ja anna palautetta Twitterissä @MarjutKellonie2 tai sähköpostilla marjut.kelloniemi at luona.fi

 

Tilaa uutiskirje