Luona logo

Luonan tarina

Luona sai alkunsa vuonna 2014, kun halusimme luoda uuden tyyppisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja rakentava toimijan Suomen sosiaali- ja terveyskenttään.

Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista.

Me Luonassa kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja soten etulinjaan ja sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Teemme arjen sote-työtä yhdessä kuntien, maakuntien, valtion, sairaanhoitopiirien, yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhteistyö rakentuu luottamuksella ja sitä luodaan keskinäisellä kuuntelulla ja ymmärtämisellä. Toiminta on vastuullista, läpinäkyvää ja sitä kehitetään yhdessä.

Yhteisenä tavoitteena on tuottaa palvelut vaikuttavasti ja kestävästi. Olemme onnistuneet kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa. Kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi. Näin luodaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

Meillä on kolme liiketoimintaa: Luona Terveys on etäterveyspalveluiden edelläkävijä ja perusterveydenhoidon tarjoaja, jonka ansiosta ihmiset saavat oikeaa hoitoa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Luona Polku on sosiaalipalveluita tarjoavien kumppani. Se auttaa tukea tarvitsevia vahvistamaan elämänhallintaa. Luona Kotona mahdollistaa sen, että ikäihmiset voivat asua pidempään kotona, turvallisesti ja toimintakykyisinä.

Luonassa työskentelee yli 400 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asiakasohjauksen ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 41 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,5 miljoonaa euroa. Luona on osa kotimaisesti omistettua Bravedo-yhteisöä. Luonan omistavat 8 prosenttia yhtiön avainhenkilöt ja 92 prosenttia Bravedo Oy. Pääomasijoittaja Nordic Mezzanine ja työeläkeyhtiö Elo omistavat Bravedosta 12,5 prosenttia. Toimiva johto ja työntekijät omistavat loput 87,5 prosenttia.

 

Tiedot Luonan hallituksen jäsenistä löydät täältä.

2014

+

2014

Luonan toiminta alkaa

Luonan toiminta alkoi asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla eli auttamalla vahvan tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Käytännössä yhdistimme turvallisen asumisen sekä kotiin tuotavan, asiakkaalle räätälöidyn tuen, jonka avulla elämänlaatu ja -hallinta paranisivat pysyvästi.

2015

+

2015

Ensimmäiset vastaanottokeskukset

Kun Eurooppa kohtasi pakolaiskriisin loppuvuonna 2015, syntyivät Luonan ensimmäiset vastaanottokeskukset. Luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes kahteensataanviiteenkymmeneen. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

2016

+

2016

Mawell Care liittyy osaksi Luonaa

Seuraava merkittävä vaihe Luonan tarinassa alkoi syksyllä 2016, kun yksityisen terveysneuvonnan ja ikäihmisten palveluiden tuottaja Mawell Care liittyi osaksi Luonaa. Sen tunnetuimpia palveluja ovat Päivystysapu 116117 -puhelinneuvontapalvelu sekä Tampereen kaupungin tarjoama Kotitori-palvelu ikäihmisille. Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista.

2017

+

2017

#luonaote saa alkunsa

#luonaote syntyy kuvaamaan Luonan erityistä toimintakulttuuria. Se sai alkunsa aivan ruohonjuuritasolta, sosiaalialan asiakasneuvojiemme tavasta tehdä päivittäistä työtään asunnottomien ja päihdekuntoutujien parissa. Asiakastyössämme #luonaote tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tartumme toimeen ja kohtamme ihmisen omana persoonanaan.

2020

+

2020

PerusTerveys osaksi Luonaa

Lääkäriasemaketju PerusTerveys tuli osaksi Luonaa ja vahvisti tarjoamiamme terveydenhuollon palveluita. Uuden liiketoiminnan avulla Luona pystyy tarjoamaan aiempaa vaikuttavampia ja laajempia etähoitamisen ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sote-sektorille. Luona on tänä päivänä Suomen johtava etänä tuotettavan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen toimija. Sen palvelujen piirissä on jo yli kaksi miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä.

Luonassa on neljä vastuullisuusnäkökohtaa, joiden pohjalta kehitämme toimintaamme:

vastuullinen luona

Me olemme päättäneet, että tarjoamme ja toteutamme vain sellaisia palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä näkyy vastuullisuusohjelmassamme ja työssämme joka päivä.

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset kuten väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen vaativat paljon sosiaali- ja terveysalan toimijoilta: läpinäkyvyyttä, yhteistyötä, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Me Luonassa raportoimme vastuullisesta toiminnastamme vuosittain julkaistavassa vastuullisuuskatsauksessa.

Sote-alan liiketoiminnassa vastuullisuusnäkökulmaa tarvitaan kipeästi, jotta tuotettuja palveluita voidaan tilata ja tuottaa vaikuttavasti ja kestävästi. Luonassa olemme valmiita ja halukkaita tähän keskusteluun. Haluamme kehittää yhdessä sellaisia uusia toimintatapoja, joista apua ja palveluja tarvitseva ihminen ja koko yhteiskunta hyötyvät.

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa

Luonan vastuullisuustyöstä saat lisätietoja toimitusjohtaja Milja Saksilta, puh. 040 568 8111 tai milja.saksi@luona.fi.

Vastuullinen Luona

Video

Miten vastuullisuus näkyy meillä?

Vaalimme päivittäin sitä, että olemme vastuullisin kumppani sekä luonalaisille, asiakkaillemme että yhteistyökumppaneille. Katso video

Julkaisemme säännöllisesti vastuullisuuskatsauksen, jossa raportoimme kattavasti vastuullisuustyömme lähtökohtia ja tuloksia.

Lisätietoja

Ota yhteyttä Luonan liiketoiminasta tai vastuullisuustyöstä toimitusjohtaja Milja Saksilta

Milja Saksi

Toimitusjohtaja

milja.saksi@luona.fi

040 568 8111

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa.