Hoidon tarpeen arvioinnin kuntoarvio

Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen toiminto osana hoitoketjua sekä terveydenhuollon vaikuttavaa toimintaa. Hyvin toimivalla hoidon tarpeen arvioinnilla voidaan varmistaa, että ihminen saa oikeaa ohjausta ja hoitoa oikeassa paikassa. Lisäksi voidaan todistetusti saavuttaa 30% vähemmän ei päivystyksellisiä käyntejä, eikä 65% soittajista tarvitse hakeutua päivystykseen. Toimiva hoidon tarpeen arviointi tuo selkeitä kustannussäästöjä.

Juuri näistä syistä yhä useampi terveydenhuollon toimija haluaa tänä päivänä analysoida oman hoidon tarpeen arviointinsa ja kehittää sitä eteenpäin.

Kuinka hyvin sinun yksikkösi hoidon tarpeen arviointi toimii tällä hetkellä? Mitkä ovat sen vahvuudet ja kehittämiskohteet, joiden kautta voit entisestään parantaa sekä hoidollista että taloudellista vaikuttavuutta?

Luonan ammattilaisten toteuttama hoidon tarpeen arvioinnin kuntoarvio antaa sinulle

  • Arvion omasta toiminnastanne ja kuinka sitä voi kehittää edelleen
  • Ymmärryksen nykyisen toiminnan vahvuuksista sekä pullonkauloista
  • Arvion vaikuttavuudesta ja siitä, kuinka parantaa sitä
  • Benchmark-tietoa hyvistä käytännöistä sekä konkreettiset ratkaisuehdotukset kehittämistoimenpiteiksi.

Kuntoarvion toteutustapa

  • Toiminnan arviointi dataan pohjautuen, asiakkaan ja sisäisen tehokkuuden näkökulmista
  • Analyysi kattaa prosessi-, talous-, henkilöstö- ja asiakasnäkökulmat
  • Toteuttajina kokeneet Luonan asiantuntijat, joilla on vahva lääketieteen, hoidon tarpeen arvioinnin, hoitoketjun kehittämisen sekä teknologian osaaminen
  • Lopputuloksena ammattimainen arvio, raportti nykytilasta sekä suositukset kehittämistoimenpiteiksi

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota rohkeasti yhteyttä!

Petri Maliranta: puh. 040 565 8375, petri.maliranta@luona.fi

Lue lisää Luonan arviointitoiminnan kustannustehokkuusanalyysista.

Lataa selvitys yli 65-vuotiaiden hoidon tarpeen erityispiirteistä.

Luona huolehtii siitä, että ihmiset saavat oikeanlaista hoitoa ja palvelua oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.