Hyvinvointiteknologia

Kunnat, kaupungit ja maakunnat voivat hankkia Luonalta kokonaisvaltaisia hyvinvointiteknologiaratkaisuja. Luona Integraatio hyödyntää teknologiaa ja apuvälineitä kotona asuvien asiakkaidensa elämänlaadun parantamiseksi. Hyvinvointiteknologian, kuten turvatuotteiden ja etäpalveluiden, avulla voidaan lisätä vuorovaikutusta, helpottaa arkea, tuoda asiakkaalle turvaa ja rajoittaa kotona asumisen palveluiden kustannusten kasvua.

Luona toimittaa asiakkaiden koteihin kokonaisuuden, joka korvaa nykyiset turvapuhelimet ja mahdollistaa muun muassa älykkäät ovihälytykset, aktiivisuuden seurannan, etämittaukset ja videoyhteyden. Kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Luonan teknologia- ja palvelukumppaneiden kanssa. Ratkaisun avulla asiakasorganisaatio voi halutessaan tuottaa itse palvelut, vaikkapa hälytysten vastaanoton ja avustuskäynnit.

Luonan ratkaisuun voidaan yhdistää myös neuvonta- ja lainauspalvelu, jossa asiakkaat voivat tutustua ja kokeilla hyvinvointia tukevia tuotteita ja arkea helpottavia apuvälineitä. Asiakas ja omainen voivat tutustua eri vaihtoehtoihin ja saada tietoa laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja kustannuksista. Asiakas voi myös lainata haluamansa laitteen ja testata sitä kotona.

Etäyhteyden ja aktiivisuuden seurannan avulla Luonan tai asiakasorganisaation henkilökunta voi neuvoa, ohjata, valmentaa ja tukea asiakasta tai ryhmää heidän kotonaan esimerkiksi tabletin videotoimintoa hyödyntäen. Älylaite on toimiva alusta myös esimerkiksi omaishoitajien keskinäiseen virtuaalivertaistukeen ja siihen voidaan liittää myös etämittaukset asiakkaan terveydentilan seuraamiseksi.

Mitä etuja?

  • Asiakkaan arki kotona helpottuu ja turvallisuus paranee
  • Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy ja toimintakyky säilyy
  • Turhat käynnit ja hälytykset vähenevät
  • Matalampi kynnys käyttää hyvinvointiteknologiaa ja etäpalveluita kotoa käsin
  • Monipuolinen hyvinvointiteknologia käyttöön yhdestä paikasta
  • Tuesta ja ohjauksesta intensiivisempää ja vaikuttavampaa
  • Palvelut tehostuvat ja kustannuksia säästyy

Lisätietoja

Kysy lisätietoja Petri Maliranta: puh. 040 565 8375 tai petri.maliranta@luona.fi.

Tutustu tarkemmin turvaintegraatioratkaisuihimme.
Lataa tästä esite.