Kotiin tuotavat päihdehoidon palvelut

Luona tarjoaa kunnille erilaisia päihdehoidon ja -kuntoutuksen palveluita, joita toteutetaan hoitoa saavan ihmisen omassa kodissa. Luonan palveluun ohjataan kaupungin tai kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelujen tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden kautta.

Kotiin tuotavassa vieroitushoidossa ja päihdekuntoutuksessa alkoholi- tai lääkeriippuvuuden kierre katkaistaan turvallisesti kotioloissa. Palvelun aikana laaditaan hoidon tarpeen arviointi sekä vahvistetaan päihdeongelmaisen ihmisen motivaatiota ja sitoutumista omaan hoitoon. Vierotushoidon lisäksi Luona tarjoaa yksilöllistä, kognitiiviseen terapiaan perustuvaa kuntoutusta.

Mitä etuja?

  • helppous ja asiakasystävällisyys
  • palvelu tapahtuu asiakkaan omassa tutussa elinympäristössä
  • huomioimme yksilölliset tavoitteet ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuutena

Palvelusta sanottua

”Työntekijä piti puoliani ja auttoi, kun hoitojakso päättyi ja pääsin jatkamaan kuntoutusta.”

”Olen tyytyväinen, että pystyin käymään normaalisti töissä kuntoutuksen aikana.”

”En olisi omin voimin päässyt tähän asti. En osaa sanoa mitään kehitettävää.”

Lisätietoja

Palvelun sisältöä koskevat yhteydenotot; Eveliina Rekonen, eveliina.rekonen@luona.fi, 050 567 5546

Palvelun tilausta koskevat yhteydenotot; arkisin klo 9.00- 16.00, puh. 020 198 3445