Kotona asumisen tuki

Luona Integraatio tukee vanhusten kotona pärjäämistä kartoittamalla, suunnittelemalla ja järjestämällä yksilöllisesti asiakkaan kotona tarvitsemat hoiva-, hyvinvointi- ja terveysalan palvelut. Luona ei itse tuota palveluja vaan ohjaa asiakkaan hallinoimansa palvelutuottajaverkoston piiriin. Luona on vastuussa kauttaan tarjottavien palvelujen laadusta ja niiden kehittämisestä yhdessä asiakasorganisaation ja palvelujen tuottajien kanssa. Luona toimii palvelussa kuntien, kaupunkien ja maakuntien kumppanina.

Luonan asiakasohjaaja tekee asiakkaalle palvelutarpeen kartoituksen ja arvioinnin tavallisesti hänen kotonaan. Asiantuntija kartoittaa asiakkaan terveydentilan, toimintakyvyn, sosiaalisen tilanteen sekä jo käytössä olevat palvelut.

Luona räätälöi asiakkaalle juuri sopivan palvelujen kokonaisuuden. Tarjottavia palveluita ovat muun muassa säännöllinen kotihoito ja kotona asumisen tukipalvelut, kuten turva-, kauppa- ja siivouspalvelut. Lisäksi voimme auttaa löytämään asiakkaalle sopivat palvelut myös yksityisiltä palveluntuottajilta ja kolmannen sektorin toimijoilta. Asiakas tekee itse päätöksen palvelujen hankkimisesta.

Integraattorimallilla tuotetut palvelut ovat kustannuksiltaan tutkitusti merkittävästi edullisimpia kuin julkisen toimijan itse tuottamina. Kotona asumisen palveluita voidaan tuottaa myös kapitaatiomallilla eli kiinteällä väestövastuuhinnalla.

Luonan Tampereelle rakentama Kotitori on toiminut jo vuodesta 2009 ja asiakkaiden tyytyväisyys on tutkitusti erittäin korkea. Kaupungille Kotitori on tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä. Tutustu Tampereen Kotitoriin täällä.

Mitä etuja?

  • Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy
  • Siirtyminen vahvempiin palveluihin aikaisempaa myöhemmin
  • Myös paikalliset yritykset, järjestöt ja vapaaehtoiset mukana palveluja tuottamassa
  • Tuottaa tutkitusti merkittäviä säästöjä kotona asumisen palveluiden järjestämisessä
  • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa tulosten pohjalta.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja Petri Maliranta: puh. 040 565 8375 tai petri.maliranta@luona.fi.