Kriisimajoitus

Kriisimajoitus on väliaikaista asumista ja asumisen tukea akuutissa hätätilanteessa. Kriisimajoitusta tarvitaan esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa äkillisesti, vuokrasuhteen päättyessä tai muussa yllättävässä tilanteessa. Tavoitteena on järjestää ihmiselle asunto vuorokauden kuluessa.

Luona toimii kriisimajoituspalvelujen tuottajana kunnille. Luona ja kriisimajoitusta tarvitsevan ihmisen kotikunta tukevat asumista huomioiden yksilölliset tarpeet, voimavarat ja lähtökohdat. Moni siirtyy kriisimajoituksen jälkeen tuetun asumisen kautta asumaan itsenäisesti omaan tai Luonan järjestämään asuntoon. Tavoitteena on parantaa ihmisen elämänlaatua ja -hallintaa. Tarvittaessa Luona tuottaa lisäksi työllistymistä ja opiskelupaikan löytämistä tukevia palveluita. Lue lisää tuetusta asumisesta.

Luona toimii kriisimajoituspalvelujen palveluntuottajana pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Turussa sekä näiden lähikunnissa.

Mitä etuja?

  • Asunto järjestyy nopeastiLaaja asuntoverkko monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin yksinasujista lapsiperheisiin
  • Palvelupolku ulottuu asunnon järjestämisestä asumiseen tukemiseen, työllistymiseen tai opiskeluun asti
  • Tilapäisestä asunnosta pysyvään asuntoon

Lisätietoja

Ota yhteyttä Luonan tilauspalveluun 020 198 3445 arkisin klo 9-16.