Neuvonta ja ohjaus

Luona toimii kuntien, kaupunkien ja maakuntien kumppanina tarjoten keskitettyä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä. Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimista elämää ja auttaa heitä löytämään omia tarpeitaan vastaavat ratkaisut yhdestä paikasta.

Neuvontaa ja ohjausta annetaan neuvontapisteessä, puhelimitse, chatin ja sähköpostin välityksellä.

Luonan asiakasneuvoja kartoittaa asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeet sekä auttaa häntä löytämään niihin sopivat ratkaisut. Ratkaisuissa hyödynnetään niin julkisesti rahoitettuja, omalla rahalla hankittavia kuin vapaaehtoisten ja järjestöjen tuottamia palveluja.

Lisäksi Luonan koulutettu henkilökunta auttaa esimerkiksi lomakkeiden täytössä, kotitalousvähennyksen hyödyntämisessä, kertoo julkisten palvelujen saannin kriteereistä sekä opastaa arkea helpottavien apuvälineiden valinnassa ja käytössä. Luona järjestää myös monenlaisia infotilaisuuksia yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Palvelun käyttö on asiakkaille maksutonta. Samalla Luonan kumppani säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.

Luonan Tampereelle rakentama Kotitori on toiminut jo vuodesta 2009 ja asiakkaiden tyytyväisyys on tutkitusti erittäin korkea. Kaupungille Kotitori on tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä. Tutustu Tampereen Kotitoriin täällä.

Mitä etuja?

  • Lisää asiakkaan hyvinvointia ja tyytyväisyyttä
  • Asiakkaat selviytyvät pidempään omaehtoisen tuen ja avun varassa
  • Myös paikalliset yritykset, järjestöt ja vapaaehtoiset mukana palveluja tuottamassa
  • Tuottaa tutkitusti merkittäviä säästöjä julkisissa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa
  • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa tulosten pohjalta.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja Petri Maliranta: puh. 040 565 8375 tai petri.maliranta@luona.fi.