Tuettu asuminen

Luonan tuetun asumisen avulla moni tuen tarpeessa oleva ihminen tai perhe voi elää hyvää elämää oman katon alla. Asumisen tuki räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeet, voimavarat ja lähtökohdat huomioiden. Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen elämä, arjen sujuminen, työssäkäynti tai opiskelu.

Tuettuun asumiseen on mahdollista yhdistää asiakkaalle tehdyn palvelusuunnitelman mukaisia ja tilaajan sopimukseen kuuluvia palveluita. Asiakkaille keskeistä on päihteettömyyteen, omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen tukeminen. Asumisen tuki voi olla kevyttä tai vahvaa, ja moniammatillinen tiimi toimii kunkin asiakkaan tukena.

Palvelulupauksensa mukaisesti Luona auttaa löytämään vuokrakodin niille Luonan asiakkaille, jotka ovat kulkeneet Luonan palvelupolun läpi yhdessä läheisten, Luonan ja kunnan sosiaalitoimen tukemana. Omassa vuokrakodissa asuminen on tällöin mahdollista myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta saa asuntoa vapailta asuntomarkkinoilta.

Tarvittaessa Luona tukee asiakkaita myös työ- tai opiskelupaikan etsimisessä.

Luona palvelee tuettua asumista tarvitsevia pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa.

Mitä etuja?

  • Asunto ja palvelut järjestyvät nopeasti
  • Laaja asuntoverkko monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin
  • Kaikki tarpeelliset palvelut yhdestä numerosta
  • Nimetty sosiaaliohjaaja ja tiimi tukee asiakasta
  • Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja se joustaa tarvittaessa

Lisätietoja

Ota yhteyttä Luonan tilauspalveluun puh. 020 198 3445 arkisin klo 9-16.