Vaikuttavaa laatua

Olemme onnistuneet kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa. Kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi. Näin luodaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

 • Ikäihmisten kuntoisuuden ylläpito parantaa elämänlaatua ja tuo kustannussäästöjä.
 • Kuntoutuskokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kokonaisuuden saa yhdeltä kumppanilta.
 • Keskitetyllä kuntoutusmallilla saadaan parempia tuloksia sekä tyytyväisempiä ja motivoituneempia asiakkaita.
 • Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli pienentää tilaajan riskiä.
 • Ikäihmisen kuntoisuus säilyy, elämänlaatu paranee ja itsenäinen kotona pärjääminen on mahdollista pidempään.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmisten kotona asuminen ja arki helpottuvat, ja he voivat asua pidempään kotonaan itsenäisesti.
 • Ikäihmisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys paranee.
 • Kunta säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja niiden avulla kehittää.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy.
Lisää palvelusta
 • Sopii kiireellisien ja kiireettömien potilaiden hoitoon sekä satunnaiseen ja pitkittyneeseen hoidon tarpeeseen.
 • Etävastaanotolla potilas ja lääkäri voivat olla suoraan yhteydessä, ja potilaan asia voidaan hoitaa parhaimmillaan kerralla tai hoito päästään aloittamaan ensikontaktissa.
 • Erilaisten etävastuulääkärimallien rakentaminen ja toteuttaminen on mahdollista.
 • Terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi tarjotut etäkonsultaatiopalvelut täydentävät etänä tehtävää hoidon tarpeen arvioinnin palvelua sekä muuta terveydenhuollon ammattilaisten työtä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
 • Etälääkärikonsultaatio onnistuu sähköisiä asiointikanavia hyödyntäen tai puhelimitse suoraan Luonan päivystävän etälääkärin kanssa.
Lisää palvelusta
 • Huomioimme yksilölliset tarpeet ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.
 • Tarjoamme palveluamme joko ihmisen kotona tai polikliinisesti.
 • Avovieroitus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti.
 • Palveluidemme kesto sovitaan joka kerta yksilöllisesti ihmisen tuen tarpeeseen perustuen.
Lisää palvelusta
 • Huomioimme yksilölliset tarpeet ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.
 • Avokuntoutus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti.
 • Räätälöimme ryhmäkuntoutusta erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi retkahduksen ehkäisy tai erityisesti naisille suunnatut ryhmät.
 • Hyödynnämme myös vertais- tai kokemusasiantuntijoita osana palveluamme.
 • Palveluidemme kesto sovitaan joka kerta yksilöllisesti ihmisen tuen tarpeeseen perustuen.
Lisää palvelusta
 • Kokonaisvaltaista tukea erilaisissa tilanteissa oleville lapsiperheille.
 • Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jota tehdään ja seurataan palvelusuunnitelman mukaisesti.
 • Tukea arjen tilanteisiin joustavasti.
 • Palvelu räätälöidään sosiaalitoimen ja perheen tarpeiden mukaan, ja se joustaa tarvittaessa.
Lisää palvelusta
 • Yhdessä kehitettyjen ratkaisujen avulla saavutetaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.
 • Toimintaa ohjaavat yhteisesti asetetut tavoitteet ja mittarit.
 • Onnistumista arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.
Lisää palvelusta
 • Terveydenhuollon kokeneen ammattilaisen apua ja ohjausta nopeasti ja luotettavasti, vuoden jokaisena päivänä, vuorokauden ympäri.
 • Asiakas ohjataan suoraan oikeanlaiseen hoitoon, eikä terveydenhuollon yksikkö ruuhkaudu kiireettömillä tapauksilla ja hoitohenkilöstö voi keskittyä paremmin kasvokkain tapahtuvaan hoitotyöhön.
 • Tarjoamme säännöllisen ja kattavan raportoinnin tiedolla johtamista varten.
 • Palvelumme on kustannustehokas ja vaikuttava. Tuotamme tutkitusti merkittävät kustannussäästöt.
Lisää palvelusta
 • Asunto järjestyy nopeasti
 • Laaja asuntoverkko monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin yksinasujista lapsiperheisiin
 • Palvelupolku ulottuu asunnon järjestämisestä asumiseen tukemiseen, työllistymiseen tai opiskeluun asti
 • Tilapäisestä asunnosta pysyvään asuntoon
Lisää palvelusta
 • Majoitus järjestyy nopeasti
 • Vastaanottolain mukaiset palvelut
 • Turvapaikanhakijan kohtaamiseen koulutettu ammattihenkilöstö
 • Jatkuvasti kehittyvät, ajanmukaiset palvelut
Lisää palvelusta
 • Asunto ja palvelut järjestyvät nopeasti
 • Laaja asuntoverkko monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin
 • Kaikki tarpeelliset palvelut yhdestä numerosta
 • Nimetty sosiaaliohjaaja ja tiimi tukee asiakasta
 • Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja se joustaa tarvittaessa
Lisää palvelusta
 • Ikäihmisten kotona asuminen ja arki helpottuvat, ja he voivat asua pidempään kotonaan itsenäisesti.
 • Ikäihmisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys tilanteeseensa paranee.
 • Siirtyminen raskaampiin palveluihin tapahtuu myöhemmin.
 • Ikäihmisten toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Integraattorimallilla tuotetut palvelut ovat kustannuksiltaan tutkitusti merkittävästi edullisimpia kuin julkisen toimijan itse tuottamina.
 • Kotona asumisen palveluita voidaan tuottaa myös kapitaatiomallilla eli kiinteällä väestövastuuhinnalla, mikä tuo ennustettavuutta budjetointiin.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa jatkuvasti.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy, kun myös paikalliset yritykset, järjestöt ja vapaaehtoiset ovat mukana palveluja tuottamassa.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmiset ja heidän läheisensä löytävät arkea helpottavia palveluita helposti ja keskitetysti yhdestä maksuttomasta palvelusta.
 • Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut löytyvät kaikki samasta paikasta.
 • Ajantasaiset tiedot luotettavista palveluntarjoajista ovat kaikkien käytettävissä.
 • Ikäihmisen valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus lisääntyy.
 • Kunta säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään, ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Toiminta lisää yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamien palveluiden käyttöä.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy.
 • Palvelu tukee ja helpottaa julkisella sektorilla tehtyä työtä.
Lisää palvelusta
 • Edullinen ja saavutettava palvelu, tarpeen mukaista hoitoa oikeaan aikaan.
 • Hyvä tavoitettavuus: laadukasta hoitoa helposti ja edullisesti viikon jokaisena päivänä.
 • Potilas ei maksa puitteista vaan siitä, että lääkärimme ja hoitajamme ratkaisevat terveyteen liittyviä ongelmia.
 • Toimimme Oulussa.
Lisää palvelusta