Palvelut

Teemme sosiaali- ja terveysneuvontaa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointia sekä palveluohjausta yli 2,2 miljoonalle ihmiselle, ja tuemme päivittäin yli 2 300 omassa kodissa tai yhteisössä asuvaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. Varmistamme, että apua tarvitseva ihminen on oikeanlaisessa hoidossa tai palvelussa oikeaan aikaan. Samalla kumppanimme säästävät kustannuksissa.

Luona Arviointi on virtuaalista hoidon- ja palvelutarpeen arviointia, neuvontaa ja ohjausta 24/7/365. Luona Integraatio yhdistää yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palvelut saumattomiksi hoito- ja palvelukokonaisuuksiksi. Luona Polku vie asunnottoman tai kuntoutujan kriisimajoituksesta kohti yksilöllisesti räätälöityä tuettua asumista ja hyvän elämän edellytyksiä.

Asiakasreferenssit