Avovieroitus

Palvelu

Luona Polku tarjoaa mielenterveys- ja päihdehuollon avopalveluja kuntien ja kaupunkien kumppanina. Avovieroituksen järjestämisessä huomioidaan tukea tarvitsevan ihmisen yksilöllinen elämäntilanne sekä muut erityiset tarpeet. Vieroitushoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, ihmisen fyysisen ja psyykkisen tilanteen vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen.

Tarjoamme palveluamme ihmisen tilanteesta ja tuen tarpeesta riippuen joko hänen kotonaan tai polikliinisesti. Voimme toteuttaa avovieroituksen myös ryhmämuotoisena toimintana. Palveluidemme kesto sovitaan joka kerta yksilöllisesti ihmisen tuen tarpeeseen perustuen.

Luona Polun palvelun tavoitteena on parantaa ihmisen toimintakykyä sekä vahvistaa osallisuutta, elämänlaatua ja toivoa. Motivoimme muutokseen ja tarjoamme keinoja ja tukea hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihderiippuvuuden tai muiden riippuvuuksien hoitamiseen. Ohjaamme tarvittaessa myös muiden palveluiden, kuten vertaistuen ja jatkohoidon, piiriin.

Mitä etuja?

  • Huomioimme yksilölliset tarpeet ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.
  • Tarjoamme palveluamme joko ihmisen kotona tai polikliinisesti.
  • Avovieroitus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti.
  • Palveluidemme kesto sovitaan joka kerta yksilöllisesti ihmisen tuen tarpeeseen perustuen.

Lisätietoja

Suvi Salonen, puh. 040 528 5779,  suvi.salonen@luona.fi

Yhteyslomake