Luona logo

Ikäihmisten kuntoutus ja tuki

Kotona

Palvelu

Tuemme ikäihmisten toimintakykyä ja nopeaa kuntoutumista sekä kotona asumista tuottamalla kokonaisvaltaista kuntoutuksen ja tuen palvelua. Palvelun tavoitteena on ehkäistä siirtymisiä raskaamman hoidon tasolle tai tukea ja nopeuttaa hoitojakson jälkeistä kuntoutumista. Näin ikäihmisten elämänlaatu paranee ja meiltä palvelua tilaava organisaatio säästää kustannuksissa.

Kuntoutus- ja tukipalveluita meiltä tilaavat kunnat, kaupungit, maakunnat ja sote-yhtymät. Heidän työtään helpottaa, että kokonaisuuden saa yhdeltä kumppanilta.

Luonan kuntoutus ja tuki -palvelut sisältävät esimerkiksi asiakkaiden segmentoinnin ja kuntoutettavien valinnan yhdessä tilaajan kanssa, tarkoituksenmukaisen kuntoutussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen, kuntoutusta tukevien teknologioiden ja apuvälineiden valinnan ja kokonaisuuden hallinnoinnin tilaaja-asiakkaan kumppanina sekä kuntoutettavien case manageroinnin.

Kuntoutus ja tuki -palvelukokonaisuus toteutetaan tyypillisesti valitulle, riittävän kokoiselle kohderyhmälle, esimerkiksi kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset, psykososiaalisen tuen tarpeessa tai sen piirissä olevat ikäihmiset tai hoidosta kotiutuvat ja riskiryhmään kuuluvat ikäihmiset. Toteutukselle asetetaan yhdessä konkreettiset vaikuttavuusmittarit ja myös hinnoittelumalli voidaan rakentaa vaikuttavuusperusteisesti.

Mitä etuja?

  • Ikäihmisten kuntoisuuden ylläpito parantaa elämänlaatua ja tuo kustannussäästöjä.
  • Kuntoutuskokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kokonaisuuden saa yhdeltä kumppanilta.
  • Keskitetyllä kuntoutusmallilla saadaan parempia tuloksia sekä tyytyväisempiä ja motivoituneempia asiakkaita.
  • Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli pienentää tilaajan riskiä.
  • Ikäihmisen kuntoisuus säilyy, elämänlaatu paranee ja itsenäinen kotona pärjääminen on mahdollista pidempään.

Lisätietoja

Petri Maliranta, liiketoimintajohtaja, puh. 040 565 8375, petri.maliranta@luona.fi

Yhteyslomake