Luona Integraatio

Luona Integraatio -palveluilla yhdistetään yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin sote-palvelut saumattomiksi hoito- ja palveluketjuiksi asiakasryhmien erityispiirteet huomioiden. Toimijoiden verkottajana tehokkuuden, laadun ja saatavuuden takaaminen on ydintehtävämme. Toimimme kehitys- ja sopimuskumppanina julkiselle tilaajalle.  Integraattori ei itse tuota palveluita.

Mallia voidaan soveltaa eri asiakasryhmiin kuten ikäihmisiin, lapsiperheisiin, asunnottomiin tai vammaisiin. Ratkaisu voidaan rajata maantieteellisesti tai toiminnallisesti. Integraattori-mallin ydin perustuu Sitran kehittämään Palvelutori-malliin.

Palveluintegraattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä kunnan oman organisaation ja palveluntuottajien kanssa. Malli varmistaa palveluiden tarpeellisuuden, oikea-aikaisuuden, laadun ja kohtuullisen hintatason.

Kaikki toiminta perustuu ihmisen tarpeiden herkkään kuunteluun. Integraattori-mallin tavoitteena on ennen kaikkea lisätä asiakkaiden eli kuntalaisten hyvinvointia, elämän laatua ja tyytyväisyyttä. Luonan Integraattori -mallin korkea tuottavuus perustuu tarkkaan ja arvostavaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden, itsemääräämisoikeuden, voimavaralähtöisyyden ja turvallisuuden huomioimiseen.

Tampereelle rakentamamme Kotitori on toiminut vuodesta 2009 alkaen ja sen palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkea. Kotitori on tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä, jotka on todennettu KPMG:n riippumattomassa selvityksessä, joka tehtiin Sitran toimeksiannosta. Tutustu Tampereen Kotitoriin täällä.