Palveluintegraattori-ratkaisut

Luona on kuntien ja kaupunkien kumppani, joka rakentaa ratkaisut yksilöiden ja perheiden auttamiseksi yhdessä julkisen sektorin kanssa. Palveluintegraattorina Luona yhdistää asiakkaiden tarpeet, palveluiden tuottajat ja tilaajan intressit. Mallia voidaan soveltaa eri asiakasryhmiin kuten ikäihmisiin, lapsiperheisiin, asunnottomiin tai vammaisiin. Ratkaisu voidaan rajata maantieteellisesti tai toiminnallisesti. Integraattori-mallin ydin perustuu Sitran kehittämään Palvelutori-malliin.

Palveluintegraattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä kunnan oman organisaation ja palveluntuottajien kanssa. Malli varmistaa palveluiden tarpeellisuuden, oikea-aikaisuuden, laadun ja kohtuullisen hintatason. Integraattori ei itse tuota palveluita, vaan yhdistää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita ja tuotteita ratkaisukeskeisesti.

Kaikki toiminta perustuu ihmisen tarpeiden herkkään kuunteluun. Integraattori-mallin tavoitteena on ennen kaikkea lisätä asiakkaiden eli kuntalaisten hyvinvointia, elämän laatua ja tyytyväisyyttä. 

Mielestämme hyvinvointiin ja turvallisuuteen panostaminen nyt tuo säästöjä myöhemmin. Tärkein tuottavuuden rakenteellinen lähtökohta on asiakkaan ja omaisen keskeinen rooli Luonan toiminnan ohjaamisessa. Luonan palveluintegraattori-mallin korkea tuottavuus perustuu tarkkaan ja arvostavaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden, itsemääräämisoikeuden, voimavaralähtöisyyden ja turvallisuuden huomioimiseen.

Tampereelle rakentamamme Kotitori on toiminut vuodesta 2009 alkaen ja sen palvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkea. Kotitori on tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä, jotka on todennettu KPMG:n riippumattomassa selvityksessä, joka tehtiin Sitran toimeksiannosta.