Kriisimajoitus

Kriisimajoitus on kiireellisen asumisen ja asumisen tuen järjestämistä akuutissa hätätilanteessa. Asunnottomuus voi johtua esimerkiksi elämäntilanteen muutoksesta, kriisitilanteesta elämässä tai vuokrasuhteen päättymisestä. Lähtökohtana on turvallinen asuminen ja sen myötä elämänlaadun ja -hallinnan parantaminen. Tavoitteena on järjestää asunto saman päivän aikana.

Luonan asunnottomien polku yhdistää asumisen omassa asunnossa ja asumisen tuen. Tuemme asiakkaitamme tarvittaessa myös työllistymisessä ja opiskelupaikan löytämisessä.

Asumisen tuki räätälöidään asiakkaan yksilölliset tarpeet, voimavarat ja lähtökohdat huomioiden. Tavoitteena on asiakkaan siirtyminen itsenäiseen ja pysyvään asumiseen Luonan järjestämässä asunnossa tai muussa omassa kodissa – hyvä elämä, kotona.

Luonan palvelulupaus sisältää lupauksen siitä, että Luona takaa vuokra-kodin vapailla asuntomarkkinoilla niille Luonan asiakkaille, jotka ovat kulkeneet Luonan palvelupolun läpi yhdessä läheisten, Luonan ja kunnan yhteyshenkilöiden tukemana. Tämä mahdollistaa itsenäisen asumisen omassa vuokrakodissa myös niille, jotka ovat menettäneet luottotietonsa tai eivät muutoin löydä asuntoa vapailta asuntomarkkinoilta.

Hinnoittelu määräytyy usein kunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella ja on majoituspohjainen.