Lapsiperheiden tuki

Palvelu

Luona Polku tarjoaa lapsiperheille monipuolisia tukipalveluja kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen kumppanina. Joskus lapsiperheen tuen tarve voi syntyä hyvin yllättäen, esimerkiksi akuutin kriisin tai elämänmuutoksen yhteydessä. Toisissa tapauksissa tuen tarve huomataan sosiaalitoimen suunnitelmallisen työskentelyn yhteydessä, kun perhe on saanut sosiaalipalveluja pidempään.

Meidän työmme tavoite on tukea ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja luoda perheille edellytyksiä elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamiseksi jatkossa. Työmme on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja perustuu perheen ja sosiaalitoimen kanssa yhdessä laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaa seurataan ja päivitetään säännöllisesti.

Arjessa työhömme kuuluu monipuolisesti asioita, joilla tuetaan selviytymistä erilaisista asumisen haasteista, vahvistetaan elämänhallintaa, tuetaan taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa, lasten koulunkäynnissä, oman asunnon haussa, päihteettömyyden ylläpitämisessä ja erilaisissa viranomaisasioiden hoitamisessa.

Mitä etuja?

  • Kokonaisvaltaista tukea erilaisissa tilanteissa oleville lapsiperheille.
  • Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jota tehdään ja seurataan palvelusuunnitelman mukaisesti.
  • Tukea arjen tilanteisiin joustavasti.
  • Palvelu räätälöidään sosiaalitoimen ja perheen tarpeiden mukaan, ja se joustaa tarvittaessa.

Lisätietoja

Essi Virtanen, palvelupäällikkö, puh. 050 436 0650, essi.virtanen@luona.fi 

 

 

Yhteyslomake