Ohjaus ja neuvonta

Luonan kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset antavat terveysneuvontaa, tekevät hoidon tarpeen arviointia ja palveluohjausta sekä tekevät ajanvarauksia. 

Palvelumme piirissä on yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Asiakkaitamme ovat sairaanhoitopiirit, kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät – kuten esimerkiksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri – sekä yksityiset terveydenhuollon toimijat, vakuutus- ja lääkeyhtiöt. Hoidamme myös yhteispäivystyksien hoidon tarpeen arvioinnin joustavasti, välittömästi ja luotettavasti.

Tehokas neuvontapalvelumme tuo selkeitä kustannussäästöjä. Samalla kun helpotamme ihmisten elämää, terveyden ja hyvinvoinnin palveluorganisaation oma henkilöstö voi keskittyä potilaisiin ja hoivaan. 

Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa asiakaspalvelukeskuksissa eli contact centereissä työskentelee viisikymmentä hoitajaa. Keskuksemme toimivat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä (24/7).