Luona logo

Perhepalvelut

Perhepalvelut

Palvelu

Luona Polku tarjoaa perheille tarkoitettuja sosiaalipalveluja kunnille ja kaupungeille, jotka ohjaavat alueensa lapsiperheitä meidän palveluidemme piiriin. Tutustu alla tarjoamiimme lapsiperheiden palveluihin ja kysy meiltä lisää!

Luona Polun tarjoamat perhepalvelut ovat:

 

Perhetyö

Perhetyö tukee lasta ja perhettä tilanteissa, kun lapsi on sosiaalihuollon palveluiden tarpeessa kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi, eikä peruspalveluiden tuki ole enää riittävää. Perhetyön asiakkaana on koko perhe, mutta lähityöskentely voi painottua yhteen tai useampaan perheenjäseneen. Perhetyön avulla tuetaan konkreettisesti perheen arkea, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vahvistetaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja arjessa selviämisen taitoja. Työskentelyn aikana teemme yhteistyötä lapsen ja perheen lähi- ja viranomaisverkoston kanssa siinä laajuudessa kuin perheen tilanteen kannalta on tarpeen.

Tehostettu perhetyö

Lapsen ja perheen tarvitsema tuki räätälöidään kunkin asiakkaan ja asiakasperheen tarpeiden mukaisesti, jotta se aidosti palvelee heitä. Jos yllä kuvattu perhetyön palvelu ei tarjoa asiakasperheelle riittävää tukea, tarjoamme myös tehostettua perhetyötä. Tehostettua perhetyötä tarjotaan, jos yhdessä tehdyn palvelutarpeen arvion, tavoiteasetannan sekä asiakassuunnitelman mukaan sitä tarvitaan.

Tukisuhdetoiminta ja ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukisuhdetoiminta ja ammatillinen tukihenkilötoiminta edistävät ja tukevat lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistavat vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi myös olla nuoren itsenäisen asumisen tukemista. Työskentelyn aikana teemme yhteistyötä lapsen tai nuoren vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden sekä lähi- ja viranomaisverkoston kanssa. Tavoitteemme on rakentaa yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi juuri siinä laajuudessa kuin se on lapsen tai nuoren tilanteen kannalta tarpeellista.

Mitä etuja?

  • Luonan perhetyöntekijöinä ja ammatillisina tukihenkilöinä toimivat kokeneet perhetyön ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset.
  • Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea erilaisissa vaikeissa tilanteissa olevilla lapsiperheille.
  • Työskentelemme mukana arjen tilanteisssa, auttaen ja tukien konkreettisesti kohti muutosta.
  • Palvelumme tuotetaan joustavasti ja räätälöitynä jokaisen perheen tarpeisiin, heille sopivalla tavalla. Palvelu joustaa tarvittaessa lapsen ja perheen tilanteen mukaan.

Lisätietoja

Essi Virtanen, palvelupäällikkö, puh. 050 436 0650, essi.virtanen@luona.fi 

Yhteyslomake