Vastaanottokeskuspalvelut

Vastaanottokeskuspalvelut

Palvelu

Luona järjestää valtion kumppanina lakisääteisiä vastaanottopalveluja Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille. Hakijoille tarjotaan turvallinen majoitus, ruokaa, neuvonta- ja ohjauspalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita, taloudellista tukea sekä työ-, opinto- ja vapaa-ajan toimintaa. Huomioimme kaikessa toiminnassamme asiakkaiden taustan ja erityistarpeet sekä ihmisarvon.

Turvapaikanhakijat sekä jo oleskeluluvan saaneet, siirtymistä odottavat henkilöt ja perheet asuvat joko vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa. Yksityismajoitus on henkilön itsensä järjestämä majoitus vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

Oleskeluluvan saaneita tuetaan mahdollisimman nopeaan itsenäiseen elämään omassa kodissa järjestämällä muun muassa asunnonhakutyöpajoja.

Luona on alusta asti pyrkinyt löytämään uusia tapoja tuottaa vastaanottopalveluita. Olemme esimerkiksi olleet syksystä 2015 alkaen mukana pilotoimassa MONI-korttia, joka toimii turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan maksukorttina.

Maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset ja kunnat. Maahanmuuttoviraston vastuulla on vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta. Sisäministeriö puolestaan päättää vastaanottokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Mitä etuja?

  • Majoitus järjestyy nopeasti
  • Vastaanottolain mukaiset palvelut
  • Turvapaikanhakijan kohtaamiseen koulutettu ammattihenkilöstö
  • Jatkuvasti kehittyvät, ajanmukaiset palvelut

Lisätietoja

Ota yhteyttä vastaanottokeskusjohtaja Mari Saareen, puh. 050 468 0784 tai liiketoimintajohtaja Suvi Saloseen, puh. 040 528 5779.

Yhteyslomake