Vastaanottokeskustoiminta

YK:n mukaan pakolaistilanne maailmassa on pahempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Luonan järjestää yksikkömajoitusta Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille. Lähtökohtana on turvallisen majoituksen, ravitsemuksen ja sosiaalisen tuen järjestäminen akuutisti.

Maahanmuuttajille eli oleskeluluvan saaneille sekä turvapaikkapäätöstä odottaville tarkoitetussa tuetussa majoituksessa tai asumisessa henkilö tai perhe asuu Luonan järjestämässä solu- tai vuokra-asunnossa tai yksikkömuotoisessa vastaanottokeskuksessa Luonan asumisen tuen turvin. Lähtökohtana on turvallisen majoituksen lisäksi maahanmuuttajien mahdollisimman nopea itsenäinen ja tasavertainen eläminen omassa kodissaan.

Valtion tai kunnan kanssa yhdessä suunnitellaan tarvittava majoituksen tai asumisen tuki sisältäen sekä sosiaali- ja terveyspalveluita että kotouttamista tukevia palveluita: neuvonta ja ohjaus, sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteiskuntaan sopeuttavat palvelut, opinto- ja työtoiminta, sekä vapaa-ajan toiminta. Luona tarjoaa myös ruokahuollon palvelut vastaanottokeskuksissa. Maahanmuuttoviraston vastuulla on vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta, ja Sisäministeriön vastuulle kuuluu vastaanottokeskusten perustaminen ja lakkauttaminen.

Yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa Luona tarjoaa maahanmuuttajille valmentavaa koulutusta ja työllistymispalveluita. Suomessa kotouttamisesta vastaavat Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset, ja kunnat.

Luonan maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnatuissa palveluissa on aina huomioitu asiakasryhmän tausta, erityistarpeet ja ihmisarvo.

Lähteenä Maahanmuuttoviraston verkkosivut palvelut vastaanottokeskuksissa, vastuut ja roolit vastaanottokeskustoiminnassa, sekä Suomen maahanmuuttoasioiden vastuujako