Tarina

Luona sai alkunsa vuonna 2014, kun halusimme luoda uuden tyyppisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja rakentava toimijan Suomen sosiaali- ja terveyskenttään.

Luona on kasvanut vauhdilla

Luonan toiminta alkoi vuonna 2014 asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla eli auttamalla vahvan tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Käytännössä yhdistimme turvallisen asumisen sekä kotiin tuotavan, asiakkaalle räätälöidyn tuen, jonka avulla elämänlaatu ja -hallinta paranisivat pysyvästi.

Kun Eurooppa kohtasi pakolaiskriisin loppuvuonna 2015, syntyivät Luonan ensimmäiset vastaanottokeskukset. Luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes kahteensataanviiteenkymmeneen. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

"Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista."

Seuraava merkittävä vaihe Luonan tarinassa alkoi syksyllä 2016, kun yksityisen terveysneuvonnan ja ikäihmisten palveluiden tuottaja Mawell Care liittyi osaksi Luonaa. Sen tunnetuimpia palveluja ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 10023-terveysneuvonta pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen kaupungin tarjoama Kotitori-palvelu ikäihmisille. Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista.

#luonaotetta käytännön järjellä ja sydämellä

Luonan yrityskulttuuri eli #luonaote on muovautunut äärimmäisissä olosuhteissa. #Luonaote sai alkunsa ruohonjuuritasolta, asiakasneuvojiemme tavasta tehdä päivittäistä työtään asunnottomien ja päihdekuntoutujien parissa. Asiakastyössä #luonaote tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että luonalaiset tarttuvat toimeen ja kohtaavat ihmisen omana persoonanaan.

Luonalaiset ovat sosiaali- ja terveysalan tienraivaajia. Uudenlaista ajatteluamme edustavat esimerkiksi Kotitori-malli ja hyödyntämämme hyvinvointiteknologia. Visiomme on olla jokaisen sydämen luona. Haluamme palveluillamme tukea sitä, että kaikki ihmiset läpi Suomen saavat hoitoa ja palvelua oikeaan aikaan. 

Tutustu Luonan palveluihin
Tilaa uutiskirje