AVEKKI

Tarkempi sisältö, toteutustapa ja ajankohta sovitaan myöhemmin syksyllä 2020