Yksilöllisesti. Yhdessä. Vaikuttavasti.

Luona Oy tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita kotitalouksien sekä julkisen ja kolmannen sektorin kumppanina. Teemme terveysneuvontaa, hoidon tarpeen arviointia sekä palveluohjausta yli 1,5 miljoonalle suomalaiselle, ja tuemme päivittäin 2.300 omassa kodissa tai yhteisössä asuvaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. 

Uskomme, että auttamalla ihmistä auttamaan itseään, autamme koko yhteiskuntaa. Palvelun päämäärä on, että asiakkaamme toimivat ja osallistuvat yhteiskunnassa sekä pystyvät elämään mahdollisimman itsenäisesti. Mielestämme hyvinvointiin  ja turvallisuuteen panostaminen nyt tuo säästöjä myöhemmin.  

Meillä työskentelee 330 sosiaali- ja terveydenhuollon, asiakasohjauksen, turvallisuuden, ravinnon ja suomen kielen ammattilaista pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Luona on kotimaisesti omistetun Barona Group -konsernin tytäryhtiö.