Yksilöllisesti. Yhdessä. Vaikuttavasti. 

Luona Oy tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Teemme sosiaali- ja terveysneuvontaa, hoidon- tai palvelutarpeen arviointia sekä palveluohjausta 2 miljoonalle suomalaiselle ja tuemme päivittäin yli 2.300 omassa kodissa tai yhteisössä asuvaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. Erityisryhmistä turvapaikanhakijat, ikäihmiset, asunnottomat ja kuntoutujat ovat meille tärkeitä asiakasryhmiä. Soten palveluintegraattorina luomme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista saumattomia hoito- ja palvelukokonaisuuksia ikääntyvän väestön ja erityisryhmien tueksi.

Uskomme, että auttamalla ihmistä auttamaan itseään, autamme koko yhteiskuntaa. Palvelun päämäärä on, että asiakkaamme toimivat ja osallistuvat yhteiskunnassa sekä pystyvät elämään mahdollisimman itsenäisesti. Mielestämme hyvinvointiin  ja turvallisuuteen panostaminen nyt tuo säästöjä myöhemmin.  

Meillä työskentelee yli 250 sosiaali- ja terveydenhuollon, asiakasohjauksen, turvallisuuden, ravitsemusalan ja suomen kielen ammattilaista pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Luona on kotimaisesti omistetun Barona Group -konsernin tytäryhtiö.