Vastuullisuus

Vastuullisuus liittyy olennaisesti organisaation arvoihin, strategiaan, tavoitteisiin ja päivittäisen työn tekemiseen. Kun Luona sai nykymuodossa alkunsa vuonna 2014, päätimme, että tarjoamme ja toteutamme vain sellaisia palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se on oleellinen osa vastuullisuuttamme ja näkyy työssämme joka päivä. Valjastamme osaamisemme ja edelläkävijän asenteen kaikkien suomalaisten parhaaksi.

Vastuullisuus on Luonan ytimessä

Työmme keskipisteessä on apua tarvitseva ihminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan asiakkaidemme taustan ja erityistarpeet sekä takaamaan ihmisarvon.

Sosiaali- ja terveysalalla toimiva yritys ei automaattisesti ole vastuullinen. Pidämme tärkeänä, että kaikki sosiaali- ja terveysalan toimijat eri sektoreilla sitoutuisivat vastuullisuuden näkyväksi tekemiseen sekä kehittämään alalle yhteisiä mittareita. Tällä hetkellä vastuullisuuden raportointia on vielä vähän, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat reilusti yli 20 miljardia vuodessa ja valtaosa rahoitetaan julkisista varoista. Alan yksityisenä toimijana olemme erityishuomion kohteena ja haluamme tässäkin suhteessa kulkea kehityksen kärjessä.

Vastuullisuusohjelma 2018–2020

Vastuullisuus on Luonan ytimessä, ja olemme laatineet oman vastuullisuusohjelman vuosille 2018-2020.

Eettiset periaatteet

Osana vastuullisuusohjelmaa olemme työstäneet eettiset periaatteet, jotka linjaavat kaikkea tekemäämme työtä. Luonalaisen eettiset periaatteet valmisteltiin yhteistyössä kaikkien työntekijöidemme kanssa. Eettiset periaatteet ovat keskeinen osa Luonan työkulttuuria, #luonaotetta.

Tutustu: Luonalaisen eettiset periaatteet (pdf-tiedosto).

Vastuullisuuskatsaus 2017

Tutustu Luonan ensimmäiseen vastuullisuuskatsaukseen.

Vastuullisuuskatsaus 2017

 

Katso video, jossa kerrotaan Luonan vastuullisuustyöstä.

Ota yhteyttä tai kysy lisää: toimitusjohtaja Milja Saksi, puh. 040 568 8111, milja.saksi@luona.fi.

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa.