Vastuullisuus

Vastuullisuus liittyy olennaisesti organisaation arvoihin, strategiaan, tavoitteisiin ja päivittäisen työn tekemiseen. Kun Luona sai nykymuodossa alkunsa vuonna 2014, päätimme, että tarjoamme ja toteutamme vain sellaisia palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se on oleellinen osa vastuullisuuttamme ja näkyy työssämme joka päivä. Valjastamme osaamisemme ja edelläkävijän asenteen kaikkien suomalaisten parhaaksi.

Vastuullisuus on Luonan ytimessä

Työmme keskipisteessä on apua tarvitseva ihminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan asiakkaidemme taustan ja erityistarpeet sekä takaamaan ihmisarvon.

Sosiaali- ja terveysalalla toimiva yritys ei automaattisesti ole vastuullinen. Pidämme tärkeänä, että kaikki sosiaali- ja terveysalan toimijat eri sektoreilla sitoutuisivat vastuullisuuden näkyväksi tekemiseen sekä kehittämään alalle yhteisiä mittareita. Tällä hetkellä vastuullisuuden raportointia on vielä vähän, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat reilusti yli 20  miljardia vuodessa ja valtaosa rahoitetaan julkisista varoista. Alan yksityisenä toimijana olemme erityishuomion kohteena ja haluamme tässäkin suhteessa kulkea kehityksen kärjessä.

Vastuullisuus on Luonan dna:ssa ja olemme laatinut oman vastuullisuusohjelman vuosille 2018-2020.

Tutustu Luonan ensimmäiseen vastuullisuuskatsaukseen.

Vastuullisuuskatsaus 2017

 

Katso video, jossa kerrotaan Luonan vastuullisuustyöstä.

Ota yhteyttä tai kysy lisää: toimitusjohtaja Milja Saksi, puh. 040 568 8111, milja.saksi@luona.fi.